Uchwała o wysokości składek członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie postanawia:

Zgodnie z par. 26 pkt 14 Statutu Stowarzyszenia ustala się następujące wysokości składek członkowskich:

 1. członkowie zwyczajni – w wysokości 60 PLN rocznie (5 PLN miesięcznie) z wyjątkiem:
  • uczących się do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 12 PLN rocznie (1 PLN miesięcznie),
  • emerytów i rencistów 24 PLN rocznie (2 PLN miesięcznie)
  • członkowie wspierający:
   • zatrudniający do 5 osób – 600 PLN rocznie (50 PLN miesięcznie)
   • zatrudniający od 6 do 25 osób – 900 PLN rocznie (75 PLN miesięcznie)
   • zatrudniający powyżej 25 osób – 1200 PLN rocznie (100 PLN miesięcznie)
 2. członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

Zgodnie z par. 26 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia ustala się następujące zasady opłacania składek członkowskich:

 1. Składkę członkowską można wpłacić:
  • gotówka na ręce Skarbnika Stowarzyszenia
  • przelewem na konto bankowe
 2. Składkę za pełny rok należy uiścić do końca 1 kwartału czyli do 31 marca danego roku.
 3. W przypadku przyjęcia w poczet członków w trakcie roku składkę należy uiścić jednorazowo, proporcjonalnie do okresu członkostwa, licząc ilość miesięcy od złożenia deklaracji członkowskiej (włączając ten miesiąc) do końca roku. Warunkiem podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków jest wpłata składki, którą należy wpłacić najpóźniej przy złożeniu deklaracji członkowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.