Zarząd

Dariusz Krupa
Prezes Zarządu
dariusz.krupa@sadeckasamochodowka.pl

Wiesław Kądziołka
Wiceprezes Zarządu
wieslaw.kadziolka@sadeckasamochodowka.pl

Jerzy Liber
Wiceprezes Zarządu
jerzy.liber@sadeckasamochodowka.pl

Monika Krupa
Skarbnik
monika.krupa@sadeckasamochodowka.pl

Maciej Potoniec
Sekretarz
maciej.potoniec@sadeckasamochodowka.pl