I Zjazd Absolwentów Sądeckiej Samochodówki

Zarząd Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu  zorganizował  I Zjazd Absolwentów, który miał odbyć się w roku jubileuszowym – 65-lecia powstania Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Niestety pandemia spowodowała, że dopiero 16  października 2021 roku w obiektach Hotelu Litwiński w Tęgoborzu spotkali się absolwenci wszystkich roczników niezależnie od typu szkoły, nauczyciele oraz nasi sympatycy i współpracownicy.

Zjazd Absolwentów rozpoczął się na Starosądeckim Rynku o godz. 10:00 imprezą towarzyszącą czyli Zlotem Youngtimerów. Wszyscy uczestnicy przejechali następnie pod szkołę, gdzie od godz. 11:00 do 13:00  była możliwość zwiedzania budynku, sal lekcyjnych, pracowni i warsztatów. Spod szkoły wszystkie pojazdy przejechały do  Hotelu Litwiński. Zaproszeni nauczyciele mieli zapewniony przejazd Jelczem 043 tzw. „Ogórkiem” z 1964 roku. W Hotelu nastąpiła rejestracja uczestników i przywitanie uczestników i gości I Zjazdu Absolwentów Sądeckiej Samochodówki.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pan Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
 • Pan Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie
 • mjr Leszek Zabrzeński – Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • komisarz Bogdan Łęczycki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
 • Pani Bogusława Zimmer – Polski Traker
 • Delegacja Stowarzyszenia Absolwentów Kaliskiej Samochodówki – Marek Bogusz, Wacław Orłanowski
 • Pan Jerzy Leszczyński – Prezes Zarządu MPK Nowy Sącz
 • Pan Andrzej Góra – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
 • Pan Grzegorz Ledziński – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

Ponadto:

 • absolwenci Zespołu Szkół Samochodowych
 • Nauczyciele ZSS
 • Przedstawiciele firm – członków wspierających Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka” oraz innych organizacji
 • Przedstawiciele mediów

Po wprowadzenie sztandarów  rozpoczęła się część oficjalna, którą prowadził Jerzy Liber.

Wyróżnienia resortowe – odznakę honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” nadaną przez Minister Infrastruktury Andrzeja Adamczyka otrzymali:

 • Cebula Stanisław
 • Druzgalski Roman
 • Farun Marian
 • Groń Wojciech
 • Kierzek Robert
 • Krupa Dariusz
 • Nowak Anna
 • Pacholarz Adam
 • Pyrz Aleksander
 • Sowa Józef
 • Węgrzyn Kazimiera
 • Wilczyński Fryderyk
 • Załubski Józef

Wręczenia wyróżnień dokonał Pan Tomasza Tomala – Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Pan Andrzej Gut Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Te same osoby dokonały wręczenia Złotej Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Sportu” przyznanej decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego Panu dr Władysławowi Mężykowi.

Gratulacje dla wyróżnionych złożyli Pan Tomasz Tomala i Pan Andrzej Gut Mostowy.

Prezes stowarzyszenia Dariusz Krupa wręczył wspólnie z wiceprezesem Jerzym Librem oraz członkiem Zarządu Moniką Salamon legitymację członka honorowego Panu Janowi Gawlakowi

Podziękowania za wsparcie działalności Stowarzyszenia otrzymali:

 • Wojciech Groń
 • Łukasz Kmietowicz
 • Grzegorz Mrozowski
 • Wiesław Pióro
 • Józef Sowa
 • Jarosław Szarota
 • Grzegorz Zając

Podziękowania w imieniu wszystkich wyróżnionych złożył Robert Kierzek – absolwent szkoły rocznik 1985.

Uroczystość uatrakcyjnił spektakl artystyczny w wykonaniu Jerzego Treli, Wojciecha Treli i aktorów Teatru Nowego Krzysztofa Pomietły, Józefa Więcławka pt. „Historia filozofii po góralsku” Były to teksty znanego Sądeczanina filozofa, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej Józefa Tischnera.

Jerzy Trela to znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor i rektor PWST w Krakowie. Występowi towarzyszyła kapela góralska. Spektakl skończył się owacjami na stojąco.

Podziękowania dla aktorów, kwiaty i dyplomy wręczyła Monika Salamon.

 

Następnie po spektaklu nastąpiła prezentacja i rozważania na temat Monografii 65 lata Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego dokonana przez autora publikacji Pana Sławomira Sikorę

Piotr Litwiński złożył życzenia dla nauczycieli, wspomniał nieżyjących zasłużonych nauczycieli, których uczczono minutą ciszy.  Symboliczny bukiet kwiatów Pan Piotr wręczył Pani Agnieszce Bielec z-cy dyrektora szkoły.

Głos zabrał również dyrektor szkoły Andrzej Góra.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Kaliskiej Samochodówki Marek Bogusz wręczył na ręce Prezesa Stowarzyszenia list gratulacyjny i statuetkę, zapowiadając jednocześnie chęć kontynowania współpracy między stowarzyszeniami.

Po zakończeniu części oficjalnej prowadzący zaprosił do biesiady i zabawy prowadzonej przez DJ Bigosa (Lech Zwoliński – były uczeń szkoły). Zabawa trwała do rana – oj działo się a wspomnieniom nie było końca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.