Kurs na sędziów sportu samochodowego PZM

Stowarzyszenie Sądecka Samochodówka oraz Zespół Szkół Samochodowych włączyli się w inicjatywę „Grupy 4×4” przeprowadzenia dla uczniów i sympatyków motosportu kursu na Sędziego Sportów Samochodowych PZM. Na tym kursie można będzie wznowić uprawnienia sędziowskie na 2023 rok lub zdobyć je po raz pierwszy.

Spełnij swoje marzenia !!!

Zostań sędzią PZM w sportach samochodowych.
Grupa4x4 organizuje bezpłatne szkolenie zakończone egzaminem na licencje sędziowskie stopnia II i I.
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji  aktywnych sędziów i poszerzenie kadry sędziowskiej o nowe osoby.

Termin przeprowadzenia szkolenia: 26 lutego 2023 godz. 11:00
Miejsce: Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla kandydatów na sędziów stopnia II i I odbywać się będą w podgrupach wg programu zgodnego z załącznikiem 8 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego. Po ich zakończeniu planujemy egzamin.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące po egzaminie, przy czym licencja sędziego zostanie wydana dopiero po uzyskaniu przez taką osobę pełnoletności, jednak musi to nastąpić w roku, w którym odbył się egzamin.
Kandydat na sędziego musi mieś przynależność klubową w klubie zrzeszonym w PZM.

Szkolenie jest nieodpłatne. Sposób pokrycia opłaty za wydanie licencji i ubezpieczenie kandydat uzgadnia w swoim klubie macierzystym.

Chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie za pośrednictwem adresu e-mailowego: biuro@grupa4x4.pl lub formularza zgłoszeniowego (na końcu strony).


Wykaz materiałów do nauki i dokumentów do pobrania:

Samochody: Regulaminy | Polski Związek Motorowy (pzm.pl)

 Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2023  ikona_pdf
Załącznik 1. Wykaz funkcji, przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego  ikona_pdf
Załącznik 2. Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego na sezon 2023  ikona_pdf
Załącznik 3. Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego  ikona_pdf
Załącznik 8. Program szkolenia sędziów sportu samochodowego  ikona_pdf


Już teraz rezerwuj czas!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *