Zarząd

Dariusz Krupa
Prezes Zarządu
dariusz.krupa@sadeckasamochodowka.pl

Wiesław Kądziołka
Wiceprezes Zarządu
wieslaw.kadziolka@sadeckasamochodowka.pl

Jerzy Liber
Wiceprezes Zarządu
jerzy.liber@sadeckasamochodowka.pl

Monika Salamon
Sekretarz
monika.salamon@sadeckasamochodowka.pl

Sławomir Rutkowski
Skarbnik
slawomir.rutkowski@sadeckasamochodowka.pl