Komisja Rewizyjna

Grzegorz Ledziński
Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kądziołka
Członek Komisji

Józef Kurczab
Członek Komisji